POZEMEK P.Č. 402/11 - ORNÁ PŮDA, V K.Ú. PÍSEK U CHLUMCE NAD CIDLINOU, OBEC PÍSEK, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ.

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 958/17
Odhadní cena: 333.000,- Kč
Nejnižší podání: 222.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 16.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 222.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hradec Králové
Obec: Písek

Popis:
Jedná se pozemek p.č. 402/11 - orná půda, v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou, obec Písek, okres Hradec Králové, který je situován v odlehlé, severovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Výměra [m2] - 12 334
BPEJ - 32212

Dle aktuální nabídky realitních kanceláří získané prostřednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době srovnatelná (již upravená vlivem polohy) hodnota oceňovaných pozemků pohybuje v rozmezí od 23,- do 32,- Kč/m2. S ohledem na situování a současný stav na trhu s nemovitostmi odhadujeme porovnávací hodnotu oceňovaných pozemků jako průměr uvedených adjustovaných hodnot a to ve výši 27,- Kč/m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.