ID. 1/2 LESNÍHO POZEMKU V K.Ú. KŘIVSOUDOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 1855/18
Odhadní cena: 32.900,- Kč
Nejnižší podání: 21.934,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 14.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 7.500,- Kč
Nejnižší podání: 21.934,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Benešov
Obec: Křivsoudov

Popis:

Dražebník

Dražebník: JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.