DRAŽBA ID. 1/40 POZEMKŮ V OBCI HOŘOVIČKYNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1815/15
Odhadní cena: 39.250,- Kč
Nejnižší podání: 26.167,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 30.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 26.167,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Hořovičky

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Stavby nacházející se na pozemku parc. č. 778/8 a parc. č. 778/25, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí a jejich vlastníci nejsou známi, nejsou součástí dražby!

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.