OPAKOVANÁ DRAŽBA - LESNÍ POZEMKY V NÁČKOVICÍCH U LOVEČKOVIC, OKRES LITOMĚŘICE

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4051/15 - 91
Odhadní cena: 217.000,- Kč
Nejnižší podání: 86.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 16.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 86.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Litoměřice
Obec: Náčkovice u Lovečkovic

Popis:
Dražené pozemky jsou situovány v okrese Litoměřice, v obci Lovečkovice, v části obce Náčkovice.
Pozemek parc.č. 11 je situován naproti „Rezidence Náčkovice“. Na pozemku se nachází skleník,
oplocení, vrátka a trvalé porosty. Pozemek se nachází v plochách smíšených obytných-venkovských.
Jedná se o stavební pozemek.
Pozemek parc.č. 246 se nachází cca 300 m severně od zastavěného území Náčkovic. Na pozemku se
nachází trvalé porosty, jedná se o lesní pozemek.
Pozemek parc.č. 260 se nachází cca 700 m severně od zastavěného území Náčkovic. Na pozemku se
nachází trvalé porosty, jedná se o lesní pozemek.
Pozemky parc.č. 289/1, parc.č. 289/2 a parc.č. 289/3 se nachází cca 900 m severně od zastavěného
území Náčkovic. Na pozemcích se nachází trvalé porosty, jedná se o lesní pozemky.
Výčet pozemků na LV č. 207:
Parc.č. 11 zahrada o výměře 364 m2
Parc.č. 246 lesní pozemek o výměře 4 865 m2
Parc.č. 260 lesní pozemek o výměře 140 m2
Parc.č. 289/1 lesní pozemek o výměře 1 815 m2
Parc.č. 289/2 lesní pozemek o výměře 955 m2
Parc.č. 289/3 lesní pozemek o výměře 194 m2
Parcela č. 11 je stavební pozemek. Ostatní pozemky jsou lesní. Celková výměra lesních pozemků činí
7 969 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.