OPAKOVANÁ DRAŽBA RODINNÉHO DOMU S NAVAZUJÍCÍ HOSPODÁŘSKOU BUDOVOU V OKŘÍŠKÁCH U TŘEBÍČE

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3263/13 - 154
Odhadní cena: 642.000,- Kč
Nejnižší podání: 321.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 17.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 321.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Okříšky u Třebíče

Popis:
Nemovitá věc se nachází v okrese Třebíč, v městysi Okříšky, ležící asi 10 kilometrů severozápadně od Třebíče a asi 25 km jihovýchodně od Jihlavy, při ul. Stará osada, u Dětského hřiště Okříšky, cca 600 m od centra. Vzdálenost k zastávce bus „Autobusové nádraží“ je cca 550 m. V městysi Okříšky je k dispozici kompletní občanská vybavenost. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 116/1 (ve vlastnictví Městyse Okříšky).
Objekt je samostatně stojící, s navazující hospodářskou částí, nepodsklepený, jednopodlažní, s půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy s rovnám podhledem. Střecha je sedlová s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky také vápenné. Okna jsou dřevěná zdvojená.
Příslušenství a součásti nemovité věci:
- venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí, oplocení, vrata a vrátka)
- trvalé porosty (ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří, pěstebně neudržované)
- vedlejší stavba – hospodářská budova (navazující na stavbu č.p. 72)
zděné konstrukce, přízemní s možností využití podkroví, se sedlovou střechou, krytinou z tašek, podlahou betonovou, stavba je využívána jako dílna. Zastavěná plocha činí cca 50 m2.
- garáž (navazující na sousední dům)
přízemní, s pultovou střechou. Zastavěná plocha činí cca 18 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.