POZEMKY V SEDLČANECH, K.Ú. SOLOPYSKY U TŘEBNIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 6838/16-89
Odhadní cena: 158.400,- Kč
Nejnižší podání: 105.600,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.04.2019, 10:30
Expirace dražby: 30.04.2019, 10:50

Dražební jistota: 18.000,- Kč
Nejnižší podání: 105.600,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Příbram
Obec: Sedlčany

Popis:
Oceňované pozemky jsou umístěny zcela mimo zastavěnou část obce. Pozemky na sebe navzájem navazují a tvoří spolu jeden celek. Pozemek parc.č. 111/6 tvoří příjezdovou, nezpevněnou cestu k pozemkům parc.č. 108/2, 108/6 a 111/10, které jsou porostlé trvalým travním porostem a několika náletovými dřevinami.

Dle územního plánu obce jsou pozemky vedeny v převážně v kategorii „NP - plochy přírodní“.

Z hlediska ocenění k nim přistupujeme jako k ocenění pozemků zemědělských - domníváme se, že je lze využívat minimálně jako např. pastviny. Plné zemědělské využití pravděpodobně nebude možné, což bylo v posudku zohledněno (Index odlišnosti Io, položka „ostatní“).

Centrum obce Solopysky je ve vzdálenosti 1,5 km, do Příbrami je vzdálenost 29 km. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněné polní cestě.

Pozemky parc.č. 108/2, 108/6, 111/6 a 111/10: užitná plocha 8.736 m2.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.