SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/6 LESNÍHO POZEMKU VE SLATINÁCH U JIČÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 903/13 - 172
Odhadní cena: 29.000,- Kč
Nejnižší podání: 19.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 21.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 19.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jičín
Obec: Slatiny u Jičína

Popis:
pozemek je situovány v okrese Jičín, v obci Slatiny, mimo zastavěné území. Pozemek parc.č. 1139/1 se nachází západně od zastavěného území obce Slatiny. Na pozemku se nachází trvalé porosty – listnaté stromy.
Dle informací získaných z LHO-Lesní hospodářské osnovy jsou na pozemku parc.č. 1139/1 zastoupeny dřeviny: dub letní (stáří 79, zastoupení 85%, výška 26 m, zásoba 213 m3 b.k.) bříza bělokorá (stáří 79, zastoupení 15%, výška 29m, zásoba 37 m3 b.k.)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.