PODÍL ID. 2/4 REKREAČNÍ CHATY S POZEMKY V OBCI MORÁVKA, OKR. FRÝDEK-MÍSTEK

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 56 EX 1392/09-253
Odhadní cena: 405.000,- Kč
Nejnižší podání: 202.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.05.2019, 09:00
Expirace dražby: 16.05.2019, 10:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 202.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Morávka

Popis:
viz přiložený znalecký posudek

Na stavební úřadě byly získány výkresy objektu příslušného čísla evidenčního z roku 1971. V tomto roce původní vlastník požádal o dodatečné povolení stavby rodinného domku a k této žádosti byly přiloženy výkresy. MNV v Morávce doporučil vyřídit kladně tuto žádost. Následně tuto žádost řešilo ‚ONV ve Frýdku-Místku. Pravděpodobně však nikdy nedošlo k povolení stavby rodinného domu. Toto se ve spisu nedochovalo.

Porovnáním dochovaných výkresů a současného stavu je možné konstatovat, že v období od 1972 dosud bylo provedeno několik nepovolených staveb a přístaveb a stávající objekt neodpovídá dochované dokumentaci.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Vít Novozámský   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.