ID. 1/4 POZEMKŮ V OBCI SVOJETÍNNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 5862/07
Odhadní cena: 315.970,- Kč
Nejnižší podání: 210.647,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.06.2019, 09:30
Expirace dražby: 11.06.2019, 10:00

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 210.647,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Svojetín

Popis:

Dražebník

Dražebník: JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.