RD S POZEMKY V PŘIBYSLAVI, OKR. HAVLÍČKŮV BROD

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 3005/17-71
Odhadní cena: 2.379.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.586.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.05.2019, 10:30
Expirace dražby: 15.05.2019, 10:50

Dražební jistota: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.586.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Havlíčkův Brod
Obec: Přibyslav

Popis:
Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová a v podkroví je dřevěné okno. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada, oplocení je drátěné.
Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 214 stojí stavba rodinného domu č.p. 269. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 261 m2. Pozemek parc. č. 127 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 214 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 177 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a zděná kolna s pultovou střechou. Pozemek parc. č. 142/3 nenavazuje na pozemky, je od nich oddělený komunikací. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 33 m2. Na pozemku se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1666/1 ve vlastnickém právu města Přibyslav.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.