PODÍL ID. 1/4 POZEMKY - ORNÁ PŮDA V K.Ú. KŘENOVICE , OKR. PÍSEKNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 10891/14
Odhadní cena: 33.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 30.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Písek
Obec: Křenovice

Popis:
ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4788 - orná půda a pozemku p.č. 4791 - orná půda, vše v k.ú. Křenovice, obec Křenovice, okres Písek

Nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 4788 - orná půda a pozemku p.č. 4791 - orná půda, vše v k.ú. Křenovice, obec Křenovice, okres Písek, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a netvoří funkční celek. Pozemek p.č. 4788 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci a pozemek p.č. 4791 je přístupný přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.