DRAŽÍME POTŘETÍ: RODINNÝ DŮM S POZEMKEM V OBCI OKRAŠOVICE, ČÁST SLAVIČKY (OKR. TŘEBÍČ)

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 8928/14-135
Odhadní cena: 560.000,- Kč
Nejnižší podání: 224.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.05.2019, 11:00
Expirace dražby: 15.05.2019, 11:20

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 224.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Slavičky

Popis:
Dům se nachází nedaleko centrální části obce Okrašovice, která je částí obce Slavičky. Je postaven v areálu bývalého zemědělského družstva, kde je nyní smíšená, obytná a průmyslová zástavba. Dům
je řadový koncový na jižním okraji místní zpevněné komunikace. Území není zasaženo žádnými negativními vlivy okolí. V obci je možnost napojení na elektrorozvodnou síť, obecní vodovod, jednotnou kanalizaci (ČOV není provedena) a rozvod zemního plynu.
Dispoziční řešení stavby:
Zděná, nepodsklepená, s 1 nadzemním podlažím a stavebně nepravenou půdou nad celou půdorysnou plochou nadzemního podlaží. Dům obsahuje následující prostory:
1. NP: vstup z východního průčelí, zádveří, chodba, z chodby přístupný malý pokoj ve středové části, kuchyň a koupelna, na středovou chodbu navazuje západní část chodby vedoucí k západnímu
průčelí, kde je komora a WC, na konci středové chodby je vstup do 2 obytných místností na západním průčelí a z chodby je rovněž přístup do další obytné místnosti na východním průčelí
v jižní části domu. Dispozičně se tedy jedná o 4+1 s příslušenstvím v podstandardním provedení.
Půda: nad celou půdorysnou plochou 1. NP domu.
Východním směrem od domu je na nezastavěné části pozemku parc. č. st. 1/8 oplocená předzahrádka s přístřeškem pro posezení a parkovací plocha, která je zpevněna zbytky asfaltové a
štěrkové zpevněné plochy. Západním směrem je na dům připojen sklípek, kde je přípojka vody.
Před severním štítem je na obecním pozemku umístěna kanalizační jímka, do které je dům napojen.
Venkovní úpravy jsou zanedbatelného rozsahu, zejména vzhledem ke stáří a jejich provedení. Trvalé porosty nevyskytují.
Jedná se o původní stavbu z roku 1870; hlavní rekonstrukce stavby na rodinný dům, včetně výměny některých konstrukčních prvků stavby, byla provedena v roce 1966. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2006, v jejímž rámci byla instalována nová vana do koupelny, byla instalována novější kuchyňská linka a provedena dlažba a keramický obklad v kuchyni a v koupelně a byl instalován splachovací záchod.
V krátkém časovém horizontu bude nutné provést další rekonstrukce poměrně značného rozsahu; další detaily viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.