POZEMKY VE TVRDONICÍCH, OKR. BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2745/17-71
Odhadní cena: 90.300,- Kč
Nejnižší podání: 60.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.07.2019, 10:00
Expirace dražby: 03.07.2019, 10:20

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Tvrdonice

Popis:
Pozemky původního pozemkové katastru PK parc.č. 412/4 a parc.č. 759 (LV 2253) nejsou k sobě přilehlé. Pozemek parc.č. PK 412/4 je na svažitém, až strmém, terénu, se špatným přístupem po nezpevněné polní cestě. Situován je v obci, v okolí jsou zahrady, rodinné domy a pole. Pozemek je zatravněn, osázen je čtyřmi ovocnými stromy, oplocen drátěným pletivem - provedeno ze strany polní cesty. Centrum obce Tvrdonice je ve vzdálenosti 700 m, do Břeclavi je vzdálenost 8 km. Přístup ke stavbě je možný přes polní cestu. Dle územního plánu je pozemek veden jako plochy zemědělské - orná půda (ZO).

Pozemek parc.č. 759 je na rovinném terénu, s přístupem po zpevněné asfaltové cestě, situován je mimo obec, v okolí jsou pole. Je obděláván, není oplocen. Malá část pozemku zasahuje do asfaltové cesty. Centrum obce Tvrdonice je ve vzdálenosti 1300 m, do Břeclavi je vzdálenost 7 km. Přístup ke stavbě je možný po zpevněné asfaltové cestě. Dle územního plánu je pozemek veden jako plochy zemědělské – orná půda (ZO) a menší část (asfaltová cesta) jako plocha dopravní infrastruktury – účelové komunikace.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.