Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 7668/16-134
Odhadní cena: 330.000,- Kč
Nejnižší podání: 220.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.08.2019, 10:00
Expirace dražby: 07.08.2019, 10:20

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 220.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha
Obec: Praha

Popis:
Pozemek parc. č. 1740/3 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 1.021 m2. Pozemek je v územním plánu veden jako izolační zeleň. Pozemek je oplocen drátěným plotem. Na pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2569 ve vlastnictví hlavního města Praha.

Pozemek parc. č. 1742 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 346 m2. Část pozemku je v územním plánu vedena jako izolační zeleň a část jako lesní porosty. Na pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2569 ve vlastnictví hlavního města Praha.

Součástí nemovité věci jsou porosty.
Příslušenstvím nemovité věci je oplocení.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.