PODÍL ID. 1/2 POZEMKY - TRVALÝ TRAVNÍ POROST V K.Ú. SVOJKOVICE, OKRES ROKYCANYNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 109/17
Odhadní cena: 270.000,- Kč
Nejnižší podání: 180.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.09.2019, 10:00
Expirace dražby: 05.09.2019, 10:30

Dražební jistota: 90.000,- Kč
Nejnižší podání: 180.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rokycany
Obec: Svojkovice

Popis:
Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 603/42 - trvalý travní porost (433 m2) a pozemku p.č. 603/43 - trvalý travní porost (435 m2), vše v k.ú. Svojkovice, obec Svojkovice, okres Rokycany, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Svojkovice. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 603/10 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Svojkovice, č.p. 21, 338 22 Svojkovice a p.č. 603/59 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po právní stránce nezajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Svojkovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Svojkovice jsou pozemky zahrnuty v plochách změn jako: „Plochy bydlení“. Informace získány z WWW stránek města Rokycany. Při místním šetření bylo zjištěno, že se na pozemku p.č. 603/42 nachází okrasné stromoví.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby:

Na pozemku p.č. 603/42 je situována přízemní, dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou. Dále je na pozemku p.č. 603/42 situována přízemní, dřevěná kůlna pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:

- dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou

- lokalita vhodná k bydlení

- možnost napojení na kompletní IS

- dle platného ÚP obce jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách jako: „Plochy bydlení“Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:

- přístup k objektu je po nezpevněných pozemcích jiného vlastníka (právně není zajištěn přístup)

- neúplná občanská vybavenost obceDle aktuální nabídky realitních kanceláří získané prostřednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době srovnatelná (již upravená vlivem polohy) hodnota oceňovaných pozemků pohybuje v rozmezí od 635,- do 870,- Kč/m2. S ohledem na situování a současný stav na trhu s nemovitostmi odhadujeme porovnávací hodnotu oceňovaných pozemků jako průměr hodnot adjustovaných porovnatelných vzorků, a to ve výši 775,- Kč/m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.