DRAŽBA ID. 3/4 LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI ČERNOVICE, OKR. PELHŘIMOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5167/14
Odhadní cena: 87.138,- Kč
Nejnižší podání: 58.092,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.09.2019, 09:00
Expirace dražby: 03.09.2019, 09:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 58.092,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Pelhřimov
Obec: Černovice

Popis:
viz dražební vyhláška a usnesení o novém termínu dražby

znalecký posudek je k dispozici k nahlédnutí v sídle EÚ

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.