2. OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID 1/2 DOMU V OBCI VELKÁ CHMELIŠTNÁ, OKR. RAKOVNÍKNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 7341/15
Odhadní cena: 189.560,- Kč
Nejnižší podání: 75.824,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.09.2019, 11:00
Expirace dražby: 03.09.2019, 11:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 75.824,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Velká Chmelištná

Popis:
viz usnesení o nařízení dalšího kola dražebního jednání a znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.