RODINNÝ DŮM VARNSDORF

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 785/18-50
Odhadní cena: 1.700.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.133.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.09.2019, 13:00
Expirace dražby: 18.09.2019, 14:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.133.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Varnsdorf

Popis:
Nemovitost se nachází v městě Varnsdorf, v jižní části města při hlavní komunikaci . ulici Plzeňská č.p. 1632. Rodinný dům leží v zástavbě nových rodinných domů, okolní zástavba je tedy tvořena rodinných domu s většími pozemky. Příjezd k domu je po veřejně užívané hlavní komunikaci. Okolní terén je rovinatý, vlastní pozemek též. Pozemek je oplocen, uliční fasáda rodinného domu je orientována k severu. Za domem se nachází garáž spojena s vedlejší stavbou , pravděpodobně skladem.

Venkovní úpravy a vedlejší stavby tvořící příslušenství domu jsou oceněny zjednodušeným způsobem, venkovní úpravy tvoří příslušenství stavby. Jedná se o zpevněné plochy kolem domu, vedlejší stavbu, patrně sklad. Venkovní úpravy též tvoří oplocení a přípojky ing. sítí.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.