PRŮMYSLOVÝ AREÁL S POZEMKY VE STŘEKOVĚ (UL)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 2071/18
Odhadní cena: 2.450.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.633.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.08.2019, 10:00
Expirace dražby: 14.08.2019, 10:30

Dražební jistota: 418.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.633.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem - Střekov

Popis:
Areál je situován přibližně 1 km od souvislé zástavby ve svahu nad komunikací a nad tělesem železniční dráhy, okolní zástavbu tvoří převážně objekty stejného určení, tj. výrobní a skladové areály. Příjezdová komunikace je zpevněná, dostatečně kapacitní i pro nákladní dopravu. Vjezd do areálu je uzavřen ocelovými vraty, celek je ohraničen plotem a terénními vlnami. Za vjezdem vpravo je postavena budova č.p. 72, na kterou navazuje výrobní hala. Budova č.p. 72 má dvě relativně samostatné části – administrativní a výrobní. Administrativní část je zděný objekt se dvěma nadzemními podlažími, přibližně v jedné polovině zastavěné plochy podsklepený. V objektu je proveden rozvod motorového a světelného proudu, elektronický zabezpečovací systém, rozvod studené a teplé vody, ohřev teplé užitkové vody elektrickým bojlerem. Hygienické vybavení zahrnuje sprchy, umyvadla a WC, vytápění prostor je lokální, zajištěno běžnými kamny na tuhá paliva. V přízemí administrativní části budovy se nachází vstupní chodba, šatny, umývárny, záchody a kanceláře, v I. patře jsou kanceláře a samostatně přístupný byt správce areálu (3+kk) bez vnitřního vybavení, osazeno pouze WC. Stavebně-technický stav je uspokojivý, vnitřní prostory stavby jsou pronajímatelné bez významných investic. Výrobní část budovy č.p. 72, jejíž stavebně-technický stav je zhoršený, je rozdělena na spojovací chodbu a prostory pro výrobu s příručními sklady, rozdělenými lehkými nenosnými příčkami. Technický stav stavby č.p. 73 (výrobní hala), stojící na pozemku parc. č. 3128, aktuálně neumožňuje její užívání. Přes zápis v katastru nemovitostí se na pozemku parc. č. 3127 žádná stavba v době místního šetření znalce nenacházela (v minulosti zde byl postaven zděný komín a po jeho zboření jsou v terénu patrné jen jeho zbytky). V areálu se kromě venkovních úprav nachází i vedlejší stavba – sklad hořlavin. Areál je napojen na rozvod elektřiny, zásobování vodou zajišťuje jímání podzemních pramenů napojené na akumulační nádrž a domácí vodárnu, kanalizace je vyvedena potrubím pod komunikací do řečiště Labe. Do areálu byl v minulosti přiveden zemní plyn, v současné době je rozvod plynu a regulační stanice nefunkční. Mimo areál jsou umístěny pozemky parcelní číslo 3135/2 a 3135/3, plocha pozemků je provizorně zpevněná silničními panely a slouží jako odstavná plocha, přímo navazující na příjezdovou komunikaci.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.