RD S POZEMKEM V KOUNOVĚ, OKR. RAKOVNÍK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 7162/16-73
Odhadní cena: 1.575.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.050.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.08.2019, 11:30
Expirace dražby: 21.08.2019, 11:50

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.050.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Kounov

Popis:
Nemovitost se nachází ve východní zastavěné části obce Kounov č.p. 7 v zástavbě rodinných domů; zastávka autobusu „Kounov, u mostu” se nachází cca 100 m od oceňované nemovité věci. Železniční stanice „Kounov” se nachází cca 1,1 km od oceňované nemovité věci.
Jde o patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá a jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné a zděné. Dům je určen k celkové rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.
Nemovitost je napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.
Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný, oplocený drátěným a zděným plotem. Na pozemku se nachází porosty, stodola a hospodářské budovy; pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1966/10 ve vlastnictví obce Kounov.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty.
Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, stodola a hospodářské budovy.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.