ID. 1/2 RODINNÉHO DOMU A ZAHRADY MILONICE, OKR. VYŠKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 672/08-189
Odhadní cena: 160.000,- Kč
Nejnižší podání: 106.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.08.2019, 13:00
Expirace dražby: 22.08.2019, 14:00

Dražební jistota: 9.000,- Kč
Nejnižší podání: 106.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vyškov
Obec: Milonice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.