ID. 2/7 RODINNÉHO DOMU BUČOVICE, OKR. VYŠKOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 996/07
Odhadní cena: 90.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.08.2019, 13:00
Expirace dražby: 20.08.2019, 14:00

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vyškov
Obec: Bučovice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.