SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKŮ V BOROTÍNĚ U BOSKOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5930/13 - 86
Odhadní cena: 26.450,- Kč
Nejnižší podání: 17.633,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.08.2019, 10:00
Expirace dražby: 29.08.2019, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 17.633,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Borotín u Boskovic

Popis:
pozemky jsou situovány v okrese Blansko, mimo souvisle zastavěné území obce Borotín, jižně směrem k obci Vanovice. Jedná se o lesní a zemědělský pozemek. Na lesním pozemku se nachází trvalé porosty – les
Výčet pozemků
na LV č. 39
Parc. č. 5481 trvalý travní porost o výměře 2 134 m 2
Parc. č. 5482 lesní pozemek o výměře 2 356 m 2
Celková výměra pozemků činí 4490 m 2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.