ROZESTAV. RD VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 56 EX 6460/07-323
Odhadní cena: 1.050.000,- Kč
Nejnižší podání: 700.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.09.2019, 09:00
Expirace dražby: 26.09.2019, 10:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 700.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Velké Meziříčí

Popis:
viz přiložený posudek

Soudní exekutor uvádí, že dům je situovaný uprostřed oplocené zahrady na pozemku p.č. 708/3 jiného vlastníka. Je přístupný přes pozemky jiných vlastníků, přičemž tento přístup není ošetřen věcným břemenem práva chůze a jízdy nebo jiným právem.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Vít Novozámský   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.