DRAŽBA ID. 1/4 ROD. DOMU SE ZAHRADOU V OBCI SVĚTEC, OKR. TEPLICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 4143/15
Odhadní cena: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 53.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.11.2019, 09:00
Expirace dražby: 12.11.2019, 09:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 53.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Světec

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.