POZEMEK BRNO PISÁRKY PODÍL 1/3

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 13/15-88
Odhadní cena: 55.900,- Kč
Nejnižší podání: 37.267,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.10.2019, 09:00
Expirace dražby: 16.10.2019, 10:00

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 37.267,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-město
Obec: Pisárky

Popis:
Dražené pozemky se nachází v k. ú. Pisárky, v městě Brně. Tyto pozemky leží při hlavní komunikaci ulice Libušino údolí. Jedná se o pozemky dle katastru nemovitostí vedený jako zahrada a ostatní plocha. Pozemek parc. č. 1572, vedený jako ostatní plocha byl pravděpodobně zastavěn, v současné době se zde nachází zpevněná plocha. Ostatní pozemky jsou neoplocené a neudržované. Pozemky leží přímo u hlavní komunikace v údolí a jsou svažité směrem k východu. Dle prozatímního územního plánu města Brna jsou pozemky vedeny jako plochy krajinné zeleně.
Pisárky jsou městská čtvrť v západní části Brna. Značné území je zalesněno a rozléhá se v členitém terénu. Na východním okraji Pisárek protéká řeka Svratka.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.