DRAŽBA POZEMKU V OBCI OŘECHOV, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 15243/11
Odhadní cena: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 66.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.11.2019, 09:00
Expirace dražby: 26.11.2019, 09:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 66.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Ořechov

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Na pozemku se nachází zbytky stavebního materiálu (jde o věci movité!) z dříve provedených demolic
apod. (cca 10 ks „historických“ mobilních buněk, vybourané zdící materiály, krytina, použité
stavební řezivo – dříví atd.) údajně ve vlastnictví 3. osoby – nebyla zjištěna. Tyto movité věci nejsou
předmětem dražby.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.