ORNÁ PŮDA V LUŽCI NAD VLTAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1365/09 - 79
Odhadní cena: 53.000,- Kč
Nejnižší podání: 35.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.10.2019, 10:00
Expirace dražby: 30.10.2019, 10:30

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 35.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mělník
Obec: Lužec nad Vltavou

Popis:
Parc.č. 2128 druhu orná půda o výměře 3 091 m 2
Dražený pozemek je situován v okrese Mělník, v obci Lužec nad Vltavou, východně od souvisle zastavěného území obce, v lánu pole. Na pozemku se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Jedná se o zemědělský pozemek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.