SOUBOR PRACOVNÍHO OBLEČENÍ 64 KS

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 56 EX 3037/08-101
Odhadní cena: 69.696,- Kč
Nejnižší podání: 23.232,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.11.2019, 11:00
Expirace dražby: 13.11.2019, 12:00

Nejnižší podání: 23.232,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné třetiny výsledné ceny souboru movitých věcí, tj. ve výši 19.200 + 21%
DPH, tj. celkem 23.232,- Kč. (povinný je plátcem DPH, proto k nejnižšímu podání bylo potřeba přičíst příslušnou
sazbu daně z přidané hodnoty; vydražitel si může za splnění obecných zákonných podmínek uplatnit nárok na odpočet DPH.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Vít Novozámský   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.