RODINNÝ DŮM V PLANÉ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4228/15 - 96
Odhadní cena: 2.730.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.820.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 12.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.820.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Planá u Mariánských Lázní

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Tachov, ve městě Planá, při ul. Dukelských hrdinů, poblíž autobusového stanoviště. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení a občanské vybavenosti. Ve městě Planá je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovitá věc je situovaná v širším centru města. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 3505/10 (pozemek je ve vlastnictví města Planá).
Stavba řadová vnitřní, zřejmě částečně podsklepená, se dvěma NP a půdou pod sedlovou střechou, s navazující hospodářskou částí. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová, s krytinou z osinkocementových šablon. Fasádní omítky jsou vápenné (částečně opadané). Klempířské konstrukce jsou provedeny. Okna jsou dřevěná zdvojená, vrata dřevěná.
Objekt je napojen dle dálkového náhledu do Katastru nemovitostí na přípojky inženýrských sítí, a to na: elektro, kanalizaci, plyn a vodu.
Zastavěná plocha objektu vč. hospodářské části činí cca 225 m2, z toho zastavěná plocha obytné části domu činí cca 190 m2. Obytnou plochu obytné části domu znalec odhaduje na cca 280 m2.
Objekt je v užívání více jak cca 80 let. Stavba se nachází ve zhoršeném technickém stavu, s nutností dalších investic na opravy a údržbu.
- Hospodářská budova (na pozemku parc.č. st. 418)
Jedná se o řadovou krajní hospodářskou budovu, se sedlovou střechou. Zastavěná plocha činí cca 170 m2.
3) Příslušenství a součásti nemovité věci:
- venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí – elektro, voda, kanalizace a plyn, oplocení, zpevněné plochy)
- trvalé porosty (zřejmě ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.