ZEMĚDĚLSKÁ STAVBA V JIŘICÍCH U KOSTELCE NAD LABEM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 205/18 - 55
Odhadní cena: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 333.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 13.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 333.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mělník
Obec: Jiřice u Kostelce nad Labem

Popis:
Jedná se o řadovou krajní, zřejmě nepodsklepenou, přízemní stavbu s možností využití půdních prostor, zděné konstrukce, pod sedlovou střechou. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová se střešní krytinou z tašek. Fasádní omítky jsou vápenné, částečně opadané. Vrata jsou dřevěná.
Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci a předpokládá, že objekt není napojen na žádné přípojky inženýrských sítí. Zastavěná plocha činí 167 m2. Užitnou plochu stavby znalec odhaduje na cca 140 m2.
Znalec odhaduje stáří objektu na cca 80 let. Je patrné, že se objekt nachází v převážně původním technickém stavu s předpokladem dalších investic na jeho opravy a údržbu.
Pozemky jsou ve funkčním celku se zemědělskou stavbou bez čp/če. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich zemědělská stavba bez čp/če, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 555 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.