SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 2/21 ORNÉ PŮDY V UHERSKÉM BRODĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1439/15 - 85
Odhadní cena: 6.500,- Kč
Nejnižší podání: 4.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 14.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Uherský Brod

Popis:
Pozemky jsou situovány v okrese Uherské Hradiště, jižně od souvisle zastavěného území města Uherský Brod. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, trvalé porosty, ani venkovní úpravy. Jedná se o zemědělské pozemky.
Výčet pozemků
na LV č. 3179
Parc.č. 9793 orná půda o výměře 2 237 m 2
Parc.č. 9814 orná půda o výměře 3 167 m 2
Celková výměra pozemků činí 5 404 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.