OPAKOVANÁ DRAŽBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ STAVBY NA POZEMKU JINÉHO VLASTNÍKA V LOUKOVĚ U MNICHOVA HRADIŠTĚ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 56/14 - 97
Odhadní cena: 25.500,- Kč
Nejnižší podání: 12.750,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 19.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.750,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mladá Boleslav
Obec: Loukov u Mnichova Hradiště

Popis:
Stavba je samostatně stojící, kovové konstrukce, nepodsklepená, jednopodlažní s pultovou střechou s krytinou plechovou, podlahou betonovou. Vrata kovové.
Zastavěná plocha objektu činí 65 m2.
Objekt je v užívání od roku 1997. Technický stav objektu je zhoršený, stavba není užívána ani udržována, je na hranici životnosti.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, oddělení stavební úřad vydal dne 13.3.2014 Rozhodnutí o odstranění dočasné stavby (stanice LPG v Loukově na pozemku parc.č. st. 133), u níž skončila doba jejího trvání na níž byla stavba povolena stavebním povolením č.j. 326-3692-236/95 ze dne 14.12.1995 a zkolaudována kolaudačním rozhodnutím č.j. VŽP-330-232-62/97-Ma ze dne 18.4.1997, ke dni 31.12.2005.
Dne 13.4.2018 sdělil MÚ Mnichovo Hradiště, že rozhodnutí o odstranění dočasné stavby LPG Loukov na pozemku parc.č. st. 133 bylo pozastaveno z důvodu žádosti vlastníka okolních pozemků o odkup této stavby.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.