SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 RODINNÉHO DOMU V TELČI - ŠTĚPNICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 95/18 - 74
Odhadní cena: 515.500,- Kč
Nejnižší podání: 343.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 20.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 343.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jihlava
Obec: Telči- Štěpnice u Jihlavy

Popis:
Dům č.p. 12 v ulici Štěpnická, leží na okraji obce Telč. Telč je město v okrese Jihlava v kraji
Vysočina, 25 km jihozápadně od Jihlavy. Žije zde 5410 obyvatel. Historické jádro Telče je cennou
městskou památkovou rezervací a je zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO.
Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím, zastřešený sedlovou střechou s pálenou taškovou krytinou. Založení domu je provedeno na kamenných pasech, zdivo je smíšené, stropy s rovným podhledem. Klempířské konstrukce jsou z
pozinkovaného plechu, fasádní omítka břízolitová, okna jsou dřevěná dvojitá.
Rodinný dům č.p. 12
Zastavěná plocha: 116,70 m2
Užitná plocha podlahová obytná: 93,30 m2
Obestavěný prostor: 536,70 m3

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.