RODINNÝ DŮM A STAVBA UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ II. KOLO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 126/19-45
Odhadní cena: 1.100.000,- Kč
Nejnižší podání: 550.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.11.2019, 09:00
Expirace dražby: 20.11.2019, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 550.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Dubí

Popis:
Oceňované nemovitosti spolu navzájem sousedí a tvoří tak jeden celek. Nachází se v
jižní části zastavěného území města.

Dostupné inženýrské sítě - elektrická energie, vodovod, kanalizace a plynovod
(plynovod není do oceňované nemovitosti přivedený).

Oceňované nemovitosti tvoří součást řadové zástavby, přičemž čp. 159 je jako koncový
krajový objekt. Oba objekty čp. 159 a čp. 187 mají společný oplocený dvůr s vjezdem
možným ze dvou stran; téměř celá plocha dvora je zpevněna živičným povrchem vhodným k
parkování více automobilů. Oba objekty byly vystavěny ve 30-tých letech minulého století.
Stavba čp. 159 (evidovaná jako víceúčelová stavba) je užívána výhradně k účelu
bydlení a splňuje tak legislativní kritéria pro označení jako rodinný dům. Je to zděná plně
podsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím a účelově upraveným podkrovím pod
valbovou střechou s krytinou z azbestocementových šablon.
Obvodové konstrukce jsou zděné, okna plastová (v
rekonstruovaných místnostech), vytápění lokálními topidly. Venkovní omítka hladká místy
opadaná.
Stavba čp. 187 (evidovaná jako ubytovací zařízení a takto byla zřejmě po rekonstrukci
na začátku 90-tých let min. století užívána) není díky špatnému stavu uživatelná.

Výměry: zastavěná plocha: 144 m2 (čp. 159), 62 m2 (čp. 159)
Příslušenství: venkovní úpravy - zejména přípojky k inženýrským sítím, zpevněné
plochy, oplocení s vraty a vrátky
Pozemky: parc. č. 320/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) tvoří oplocený dvůr se
zpevněným povrchem, parc. č. 321 (zast. plocha a nádvoří) je částečně zastavěný stavbou čp.
159 a částečně tvoří oplocený dvůr se zpevněným povrchem, parc. č. 322 (zast. plocha a
nádvoří) je zastavěný stavbou čp. 187.
Trvalé porosty - součástí pozemku parc. č. 320/1 je listnatý strom.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.