RODINNÝ DŮM A ZAHRADA, K.Ú. A OBEC ZLÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 303/19
Odhadní cena: 2.550.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.700.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 14.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.700.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Zlín
Obec: Zlín

Popis:
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Zlín, v řadové zástavbě jako pravá část dvojdomku. Předmět ocenění se nachází na adrese Pod Rozhlednou 6051, 760 01 Zlín. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 974/2 - ostatní plocha, p.č. 980/69 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 980/219 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byla z části vyměněna okna za nová plastová a byla provedena modernizace sociálního zázemí. Dále byla vyměněna nová střešní krytina. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:
- dopravní dostupnost města je zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou a MHD
- lokalita vhodná k bydlení
- kompletní občanská vybavenost města
Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:
- omezené parkovací možnosti v místě
- údržba a stavebně technický stav na mírně horší úrovni

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.