OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 2/3 CHATY V OBCI PŘÍŠTPO U TŘEBÍČE

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7351/16 - 85
Odhadní cena: 37.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 22.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Příštpo u Třebíče

Popis:
Nemovitá věc se nachází v okrese Třebíč, v obci Příštpo, v části nesrostlé s obcí, cca 1,5 km od centra obce a zastávky bus „Příštpo“. Stavba je umístěna na samotě, v okolí není k dispozici žádná občanská vybavenost. V obci Příštpo je k dispozici pouze minimální občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Jaroměřicích nad Rokytnou, vzdálených cca 7 km od nemovité věci. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 943 (ve vlastnictví Obce Příštpo).
Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 2 se nachází na pozemku parc.č. st. 164, tento je ve vlastnictví obce Příštpo, tento není předmětem tohoto ocenění.
Poblíž stavby č.e. 2 se nachází kůlna (za hranicí své životnosti), která je užívána s touto stavbou. Kůlna není zapsaná, ani zakreslená v Katastru nemovitostí, nachází se na cizím pozemku.
Nemovitá věc je tvořena: spoluvlastnickým podílem ve výši 2/3 na objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 2 na pozemku parc.č. st. 164, včetně součástí a příslušenství.
Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
- vedlejší stavba kůlny

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.