OPAKOVANÁ DRAŽBA - POZEMEK V KLECH U MĚLNÍKA - ORNÁ PŮDA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2641/09 - 177
Odhadní cena: 41.310,- Kč
Nejnižší podání: 20.655,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 26.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 20.655,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mělník
Obec: Kly u Mělníka

Popis:
Parc.č. 516/48 orná půda o výměře 86 m2
Na pozemku se nachází stavba přístřešku, venkovní úpravy. Pozemek je využíván jako zahrada u rodinného domu. Pozemek je částečně oplocen.
Na pozemku parc.č. 516/48 se nachází stavba přístřešku. Jedná se o přízemní stavbu s plochou střechou, krytinou plechovou. Stavba není opláštěná. Podlaha betonová. Tato stavba není evidovaná v KN. Stavba slouží ke skladování.
Na pozemku parc.č. 516/48 se nachází venkovní úpravy sestávající z oplocení, posuvných vrat, zpevněných ploch betonových.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.