OPAKOVANÁ DRAŽBA RODINNÉHO DOMU V BOSKOVŠTEJNĚ U ZNOJMA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3440/15 - 64
Odhadní cena: 680.000,- Kč
Nejnižší podání: 340.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 27.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 340.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Boskovštejn u Znojma

Popis:
Nemovitá věc se nachází v okrese Znojmo, v obci Boskovštejn, cca 150 m západně od zastávky bus „Boskovštejn, požární zbrojnice“, cca 600 m od centra obce. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Boskovštejn je malá obec ležící cca 20 km severně od Znojma. V obci Boskovštejn je k dispozici omezená občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Jevišovicích, které jsou ve vzdálenosti cca 5,5 km od nemovité věci. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 745/1 (pozemek je ve vlastnictví Obce Boskovštejn).
Nemovitá věc je tvořena: pozemkem parc.č. st. 55, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 14, včetně součástí a příslušenství.
Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
- venkovní úpravy
přípojky IS – voda, elektro a plyn, žumpa, vrata, zpevněné plochy
- vedlejší stavby
- hospodářská budova na pozemku parc.č. st. 55, zastavěná plocha činí cca 75 m2, jedná se o zděnou stavbu, nepodsklepenou, s plochou střechou, krytinou z eternitu, podlahou betonovou, vrata dřevěné
Objekt k bydlení č.p. 14, součást pozemku parc.č. st. 55
Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod valbovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy s rovným podhledem. Střecha je valbová s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, částečně opadané. Vnitřní omítky znalec předpokládá vápenné hladké. Okna jsou plastová.
Vybavení kuchyně a sanity není znalci známo.
Zastavěná plocha objektu činí cca 100 m2. Výměru obytné části domu znalec odhaduje na cca 75 m2.
Znalec odhaduje stáří objektu na cca 60 let. V poslední době byly provedeny dílčí rekonstrukce objektu (přístavba vstupní verandy, výměna oken), interiér může být také po částečné rekonstrukci. Objekt se nachází v průměrném technickém stavu, s předpokladem dalších investic na opravy a údržbu.
Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to na elektřinu, vodu a plyn. Odkanalizování bude zřejmě do žumpy.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.