OPAKOVANÁ DRAŽBA POZEMKU - V KN EVIDOVÁN JAKO ZAHRADA VE VELEMYŠLEVSI

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2275/14 - 163
Odhadní cena: 54.980,- Kč
Nejnižší podání: 21.992,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.11.2019, 10:00
Expirace dražby: 28.11.2019, 10:30

Dražební jistota: 2.500,- Kč
Nejnižší podání: 21.992,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Louny
Obec: Velemyšleve

Popis:
Pozemek je situován v okrese Louny, v obci Velemyšleves, na okraji zastavěného území, za
cca 100 m od stavby č.p. 18. Na pozemku se nachází trvalé porosty – listnaté stromy a keře, bez
pravidelné údržby. Dle Územního plánu obce Velemyšleves se pozemek nachází v plochách NP –
plochy přírodní. Dle návrhu Územního plánu je část pozemku zahrnuta v plochách Z 08, DS. Parc.č. 1046 zahrada o výměře 1 187 m

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.