OPAKOVANÁ DRAŽBA - SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 POZEMKŮ V OSTŘEDKU U BENEŠOVA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3753/11-158
Odhadní cena: 111.000,- Kč
Nejnižší podání: 55.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.12.2019, 10:00
Expirace dražby: 03.12.2019, 10:30

Dražební jistota: 6.000,- Kč
Nejnižší podání: 55.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Benešov
Obec: Ostředek u Benešova

Popis:
pozemky jsou situovány v okrese Benešov, v různých částech obce Ostředek. Pozemky
parc.č. 243/9 a parc.č. 243/17(zemědělské pozemky) jsou situovány mimo zastavěné území obce,
poblíž Mžižovic, u silnice č. 110. Pozemky parc.č. 173/94 a parc.č. 299/11 (zemědělské pozemky) se
nachází mimo zastavěné území obce, severně od zastavěného území Mžižovic, poblíž silnice č. 110.
Pozemek parc.č. 299/9 se nachází na okraji zastavěného území Mžižovic, poblíž stavby č.p. 22.
Pozemek je zahrnut v územním plánu obce v zastavitelných plochách. Pozemek je tedy oceňován jako stavební. Pozemky parc.č. 412/18, parc.č. 426/9 (zemědělské pozemky) a parc.č. 922/4 (vodní plocha) jsou situovány mimo zastavěné území, u Kozmického potoka. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty
Parc.č. 173/94 orná půda o výměře 2 904 m2
Parc.č. 243/9 orná půda o výměře 55 m2
Parc.č. 243/17 orná půda o výměře 4 838 m2
Parc.č. 299/9 trvalý travní porost o výměře 1 050 m2
Parc.č. 299/11 trvalý travní porost o výměře 17 m2
Parc.č. 412/18 orná půda o výměře 970 m2
Parc.č. 426/9 trvalý travní porost o výměře 976 m2
Parc.č. 922/4 vodní plocha o výměře 133 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.