OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/3 POZEMKU V PILNÍKOVĚ III. OKRES TRUTNOV

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2492/14 - 148
Odhadní cena: 2.155,- Kč
Nejnižší podání: 862,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.12.2019, 10:00
Expirace dražby: 05.12.2019, 10:30

Nejnižší podání: 862,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Trutnov
Obec: Pilníkov III. okres Trutnov

Popis:
Dražený pozemek se nachází v okrese Trutnov, v obci Pilníkov, v katastrálním území Pilníkov III. Pozemek se nachází v části Letná, cca 100m jižně od stavby RD č.p. 361. Pozemek se nachází cca 500m od autobusové zastávky „Pilníkov, odb. Letná“. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Dle územního plánu je zařazen v plochách zemědělských. Takto je pozemek i oceňován.
Na pozemku se nachází trvalé porosty. Trvalé porosty jsou listnaté, pěstebně nedotčené, vzniklé spontánně, náletem nebo opadem semen.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.