DRAŽBA POZEMKU V AŠI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 16196/11
Odhadní cena: 180.000,- Kč
Nejnižší podání: 120.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.12.2019, 10:00
Expirace dražby: 03.12.2019, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 120.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Cheb
Obec: Aš

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví
zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby
nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst.1 a 2 o.s.ř.):
- dřevěná rekreační chata o ZP cca 35m2, neevidovaná v KN, postavená z druhotných stavebních
materiálů bez náležité odbornosti, bez právního důvodu, připojená na síť elektro

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.