RODINNÝ DŮM S PODÍLEM NA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACI VE VELKÉ BYSTŘICI U OLOMOUCE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4153/14 - 146
Odhadní cena: 943.000,- Kč
Nejnižší podání: 628.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.12.2019, 10:00
Expirace dražby: 11.12.2019, 10:30

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 628.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Olomouc
Obec: Velká Bystřice

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Olomouc, ve městě Velká Bystřice, při ul. ČSA, poblíž
zastávky bus „Velká Bystřice, cukrovar“. V okolí se nachází zástavba objektů individuálního bydlení a
občanské vybavenosti. Přístup k objektu je z pozemku parc.č. 161 (pozemek ve vlastnictví města Velká Bystřice). Ve městě Velká Bystřice je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 500 m od nemovité věci. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku (pozemek parc.č. 160/2 ve spoluvlastnictví).
Nemovitá věc je tvořena: pozemkem parc.č. 156, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 178 (LV č. 2123) a spoluvlastnickým podílem ve výši 1/10 na pozemku parc.č. 160/2 (LV č. 105), včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Velká Bystřice, obci Velká Bystřice, okresu Olomouc.
Stavba rodinného domu je řadová krajní (polovina rodinného domu), nepodsklepená, s jedním NP a
půdou pod valbovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je valbová, s krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné. Okna jsou plastová.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Znalec pro další ocenění předpokládá: Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni, koupelně a na WC. Dveře hladké plné a prosklené. Vytápění domu zřejmě prostřednictvím kamen na tuhá paliva, ohřev teplé vody el. bojlerem. Vybavení kuchyně standardní – kuchyňská linka a sporák. Vybavení sanity – vana, případně sprchový kout, umyvadla a WC.
Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to na elektřinu kanalizaci a vodu. Možno napojit na
plyn.
Zastavěná plocha objektu činí 66 m2. Obytnou plochu znalec odhaduje na 50 m2.
Objekt je v užívání cca 80 let. V průběhu její životnosti byly provedeny částečně rekonstrukce interiéru – nová okna, fasáda, apod. Stavba se nachází v průměrném technickém stavu s předpokladem dalších investic na dokončení rekonstrukce.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.