RODINNÝ DŮM SVOJETÍN - PODÍL 1/2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 370/19 - 24
Odhadní cena: 1.150.000,- Kč
Nejnižší podání: 766.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.11.2019, 11:00
Expirace dražby: 20.11.2019, 12:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 766.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Svojetín

Popis:
Obec Svojetín se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Rakovník, asi 15 km severozápadně od
Rakovníka. Obec má 339 obyvatel, je zde jen základní občanská vybavenost - obecní úřad,
mateřská škola, obchod, restaurace, z inženýrských sítí je zavedeno elektro a vodovod. Obec se
nachází v Rakovnické pahorkatině, ve zvlněné krajině.

Oceňovaná nemovitost se nachází v obci a v k.ú. Svojetín, na západním okraji obce. Leží u malé
návsi, příjezd je po zpevněné silnici, která je ve vlastnictví obce. V okolí se nachází většinou starší
rodinné domy.

Předmětem ocenění je nemovitost, obsahující následující objekty:
- Rodinný dům č.p. 30 - stojí na pozemku p.č. St. 69
- Vedlejší stavba 1 (sklad u RD) - na pozemku p.č. St. 69
- Vedlejší stavba 2 (chlév ve dvoře) - na pozemku p.č. St. 69
- Vedlejší stavba 3 (v zahradě) - na pozemku p.č. St. 69
- Venkovní úpravy na pozemku p.č. St. 69, 107
- Pozemek p.č. St. 69 - zastavěná plocha a nádvoří
- Pozemek p.č. 107 - zahrada

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.