SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 7/8 POZEMKŮ V HLUKU U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3792/16 - 91
Odhadní cena: 143.000,- Kč
Nejnižší podání: 95.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.02.2020, 10:00
Expirace dražby: 12.02.2020, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 95.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Hluk u Uherského Hradiště

Popis:
-- FUNČNÍ CELEK --
- spoluvlastnickým podílem ve výši 7/8 na pozemcích parc.č. 269/2, 270/2, 271/2 a 4232/2, včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradiště (LV č. 4680)
- spoluvlastnickým podílem ve výši 7/16 na rozestavěné stavbě bez čp/če na pozemcích parc.č. 4232/1 a 4232/2 a pozemcích parc.č. 258/2, 265, 266, 267 a 4232/1 včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradiště (LV č. 4682)
- pozemky LV 4680
Parc.č. 269/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 9 m2
Parc.č. 270/2 zahrada o výměře 329 m2
Parc.č. 271/2 zahrada o výměře 86 m2
Parc.č. 4232/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2
Na pozemku parc.č. 4232/2 se nachází rozestavěný rodinný dům bez čp/če (LV č. 4682). Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rozestavěná stavba rodinného domu, trvalé porosty a venkovní úpravy.
Celková výměra pozemků činí 481 m2.
- příslušenství a součástí nemovité věci tvoří trvalé porosty

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.