RODINNÝ DŮM KONICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1378/19-70
Odhadní cena: 1.500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.09.2020, 16:00
Expirace dražby: 30.09.2020, 17:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prostějov
Obec: Konice

Popis:
Dům stojí na pozemku parc. č. 908, kolem domu se nachází přidružené pozemky, z uliční strany je umístěna garáž a menší předzahrádka z leva za domem je menší pozemek. Vjezdová brána ohraničující pozemek ze zadní strany domu je na pozemku města, stejně tak pozemek za vjezdovou bránou je ve vlastnictví Města Konice. Mimo funkční celek vlevo za domem je úzký pás zahrady. V současné době je však využíván v jednom funkčním celku pod oplocením, avšak pozemek mezi rodinným domem a zahradou je ve vlastnictví města. Pozemky jsou rovinatého charakteru. Vstup do nemovitosti je z boční levé strany.
Dům je samostatný, pravděpodobně nepodsklepený, přízemní se sklonitou střechou a bez podkroví. Uliční fasáda je orientována k jihu. Dům je pravidelný přibližně do tvaru L, zprava i zleva je rodinný dům je obklopen předzahrádkou a dvorkem. Vstup do domu je tedy z levé (jihozápadní) strany, pravděpodobně do zádveří a odtud dál do domu.
Nemovitost je v průměrném až podprůměrném stavebně technickém stavu, se zanedbanou údržbou.
Dům je zděný, krov dřevěný, střecha je sklonitá, krytá pálenými taškami. Fasáda je z břizolitu a částečně vápenná. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna jsou plastová. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu, vodovod, na veřejnou kanalizaci, plyn je přiveden do fasády.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.