SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKŮ V NÝŘANECH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3247/18-339
Odhadní cena: 19.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.09.2020, 10:00
Expirace dražby: 30.09.2020, 10:30

Dražební jistota: 1.500,- Kč
Nejnižší podání: 12.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Nýřany u Plzně

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.