ID. 1/2 ZAHRADY V OBCI NETOLICE, OKR. PRACHATICENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 2207/18
Odhadní cena: 232.000,- Kč
Nejnižší podání: 116.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.10.2020, 12:30
Expirace dražby: 20.10.2020, 13:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 116.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prachatice
Obec: Netolice

Popis:
Pozemek parc.č. 2498/3 o výměře 1.992 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako Ri- plochy individuální rekreace. Na pozemku se nacházejí ovocné dřeviny. Pozemek je částečně oplocen pletivem do ocelových sloupků. Na pozemku se nacházejí kolny a foliovník. Pozemek je mírně svažitý a je využíván jako užitková zahrada.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.