OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/2 POZEMKŮ V MIROŠOVICÍCH U ŘÍČAN

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1000/15 - 119
Odhadní cena: 206.000,- Kč
Nejnižší podání: 103.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.11.2020, 10:00
Expirace dražby: 03.11.2020, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 103.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Mirošovice u Říčan

Popis:
Pozemky jsou situovány v okrese Praha-východ, v obci Mirošovice. Pozemky parc.č. 1970/5, 1970/4, 1970/3, 1150/11, 1179, 1150/8, 1161/5 a 1161/2 se nachází severně od souvisle zastavěného území, u dálnice D1. Pozemek parc.č. 1103 se nachází v okrajové části zastavěného území, cca 150 m východně od stavby rodinného domu č.p. 285. Pozemek parc.č. 1179 je pozemkem lesa s trvalými porosty, svah orientován směrem k dálnici. Na pozemku se nachází trvalé porosty: dub letní (30%), olše lepkavá (30%), topol osika (20%), bříza bělokorá (10%) a vrba bílá (10%), stáří 49 let, zakmenění 9, část proředěna. Ostatní pozemky jsou zemědělské, s trvalými porosty.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.